Ekonomi

Tarım ve orman alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya göre lif, tohum ve sap üretimine yönelik kenevir ekimi ile ilaç etken maddesi elde etmek amacıyla çiçek ve yaprak üretimine yönelik tarım, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.

Bakanlık, tarım dairesi ile ilgili politikaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, planlamak, uyarlamak ve uygulamakla yetkilidir.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen eser veya eser setlerinin üretimine başlanmadan önce Bakanlıktan izin alınacaktır. Bakanlık, hangi eser veya eser takımlarının üretileceğini, asgari ve azami üretim ölçülerini, arz ve talep ölçüsüne uygunluk derecesini dikkate alarak, tarım havzası veya işletme bazında tespit eder.

Tarımda sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Bakanlıkça gerekli düzenlemeler yapılacak. Sözleşmeli üretimi teşvik etmek için, takviyelerin tesliminde üreticilere öncelik verilecektir.

Ancak, salgın hastalıklar ve tarım ürünleri ticaretindeki gelişmeler karşısında arz güvenliğini sağlamak, tarımsal üretimi iç ve dış talebe göre ayarlamak veya bitki ve bitkileri korumak amacıyla sözleşmeli üretimde irade özgürlüğü esas alınacaktır. hayvan sağlığı, bakanlıkça belirlenen eser ve eser setleri ihtiyaç halinde sözleşmeli olarak üretilecektir.

Bakanlık, sözleşmeli üretimi geliştirmek, izlemek ve kontrol etmek amacıyla sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri kuracak ve bu kayıt sistemleri kullanılarak sözleşmeler de düzenlenebilecek.

Sözleşmeli üretimde sigorta zorunluluğu

Tarımsal üretim sözleşmesine konu işlerin veya üretim varlıklarının sigorta ettirilmesi zorunlu olacak.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında, sözleşme kapsamında üretilen işin alımından veya satımından vazgeçen üretici veya alıcılar hakkında cezai şart belirlenecek. Cezai şart, alımından veya satımından kaçınılan iş büyüklüğünün sözleşme bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz. Et ve Süt Kurumu’nun taraf olduğu sözleşmelerde üretici için cezai şart alt sınırdan daha az belirlenebilir veya cezai şart konulmayabilir.

Ormanlarda madencilik faaliyetleri

Devlet ormanlarına moloz veya inşaat atıkları veya hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ulaşım araçlarıyla ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar “orman suçu” sayılacaktır.

Devlet ormanlarında maden arama ve işletilmesi ile madencilik faaliyetleri için zorunlu tesisler, yol, elektrik, su, haberleşme ve altyapı tesislerine fon maliyeti dışında bir maliyetle Bakanlıkça izin verilir.

Madencilik faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait ormanlarda veya tüzel kişiliğe sahip özel ormanlarda faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ve tesislerin yapılmak istenmesi halinde Bakanlıkça izin verilmesi mümkün olacak.

Madencilik faaliyetlerinin durdurulması sonucunda işletmeye teslim edilen veya terk edilen orman alanları ıslah edilecektir.

Devlet ormanlarının yakılması veya açılmasından istifade edilerek işgal, açma veya kesme, sökme, budama veya her ne suretle olursa olsun boğma suretiyle elde edilecek yerler ile buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesis tescil edilemez. kişilerin adı. Bu alanlara doğrudan orman yönetimi tarafından el konulacaktır.

Köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ nedeniyle afete uğrayanların ihtiyaçlarının karşılanması için aranan “muhtaçlık” kuralı kaldırılacak. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi yayımı tarihinden itibaren 6 ay olacaktır.

Orman işletmesi, yangınları önlemek amacıyla en fazla 5 yıl içinde tahakkuk ettirilecek bir plan ve program dahilinde yangın güvenlik yolları, yangın kuleleri ve kulübeler yapmak ve bunları telli ve telsiz telefon ile yönetim merkezlerine bağlamakla yükümlüdür. Yangın tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde gerekli gördüğü durumlarda ve yeterli ölçüde. söndürme teçhizatı ve malzemeleri ile donatılmış ve motorlu araçlarla desteklenen yangın gruplarına sahip olacaktır.

Ormana hafriyat çöpü atanlara verilecek cezalar artırılıyor

Kanuna göre, ormana taşıt araçlarıyla moloz veya inşaat atıkları atan veya hafriyat veya çöp atarak zarar verenlere para cezası, müsadere ve ağırlaştırılmış hapis cezası verilebilecek.

Orman işletmesi tarafından kesilecek ağaçların tespitinde kullanılan damga veya damganın yerini alacak damga veya işaretleri bırakmayanlar ile damgalı veya işaretli ağaçları belirlenen düzeyin üzerinde kesenlere para cezası verilir. Kesilen her ağaç için 500 lira.

Devlet ormanlarında, orman müdürlüğünün belirlediği konaklar dışında geceleyenlere verilecek ceza 50 liradan 1500 liraya yükseltildi.

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, orman yangınlarına sebep olanlar 2 yıldan 7 yıla kadar, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Terör amaçlı yangın çıkaranlara verilecek para cezası 20.000 günden 25.000 güne kadar değişebiliyor.

Kasten orman yakan kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır.

Suçun, yangına müdahaleyi geciktirmek veya yangının söndürülmesini zorlaştırmak amacıyla ve bu amacın gerçekleştirilmesine uygun yer, zaman veya kurallarda işlenmesi hâlinde faile verilecek ceza, yarı yarıya arttı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir orman kadastro kurulu atanacak. Bu kurul, orman kadastrosu ve 2/B uygulamasını yapar ve duyurur. İlan edilen orman kadastro çalışmalarının sona ermesi esas alınacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılmadığı takdirde ilan edilen iş sağlamlaşır.

İhtilaflı tarım arazileri kiralanabilir

Kanun ile atıl arazilerin özlerine ve mülkiyet haklarına dokunulmadan, kamu yararı gözetilerek üretime kazandırılması ve bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla bir düzenleme getirilmiştir.

Buna göre, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin karar ve tasarrufunda bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olmak üzere, hissedarlık, mülkiyet ihtilafı, mezhepçilik nedeniyle iki yıl üst üste Bakanlıkça, tarımsal faaliyetin sona ermesi, göç veya başka bir nedenle. belirli bir süre ekilmemiş tarım arazilerini belirleyerek, arazi sahiplerine ait kira gelirleri ile bu arazileri periyodik olarak kiralayabilir ve arazinin niteliğini değiştirmemek kaydıyla, rayiç değerinden az olmamak üzere ekonomiye kazandırmak ve kamu yararına kullanmak.

Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatifler ve üst kuruluşları 31 Aralık 2023 tarihine kadar, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ise olağan genel kurul toplantılarını yapabilecek. Olağan genel kurul toplantılarını 2023 mali yılı olağan genel kurul toplantıları ile birleştirerek 30 Haziran 2024 tarihine kadar yapacakları olağan genel kurul toplantıları. .

cerkesajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort